اطلاعات تماس
تلفن

فکس

تلفن همراه
۹۱۹۶۵۴۹۴۵۷ ۰
۹۳۳۳۲۲۹۴۰۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شهر قدس - انتهای بلوار کلهر - کوچه سنگستان - پلاک 32 - سوله چهارم

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه کارخانه (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • کارخانه
  • آدرس:
  • شهر قدس - انتهای بلوار کلهر - کوچه سنگستان - پلاک 32 - سوله چهارم

    • :

    حسن دهقان
    
    
    
    

   آدرس

   خروجی اخبار


   لینک های مرتبط